Hrvatski MMA savez

Hrvatski savez slobodne borbe promijenio je naziv u Hrvatski MMA savez.
"U skladu sa Zakonom o sportu Hrvatski savez slobodne borbe (HSSB) provodi sve svoje akte. Na međunarodnom planu sprovodi se učlanjivanje u IMMAF, a sukladno tome promijenjeno je i ime u Hrvatski MMA savez (HMMAS) s obzirom na to da je u IMMAF-u postignut konsenzus da se za slobodnu borbu koristi internacionalni naziv MMA, i da svi nacionalni savezi koriste u svom nazivu izraz MMA.", objavili su iz HMMAS-a.

NOVE WEB STRANICE SU U PRIPREMI